top of page

Gezegen için 

InvesThinker, merkezi İzmir’de olan, sınırları ise Dünya’ya sığmayan bir sürdürülebilir yatırım danışmanlığı firmasıdır. Sürdürülebilirlik yolunda yatırımların gerçekleşebilmesi için hızlandırıcı ve #hareketegeç'irici rol oynamaktadır.

Ana odağımıza sürdürülebilir kalkınmayı koyarak; döngüsel ekonomi modelleri, danışmanlık, denetim, raporlama ve sürdürülebilir finans ürünleri ile yatırımı daha sürdürülebilir kılmaktayız. 

ESG, SKA ve sürdürülebilirlik analizini yapıp TurSEFF, GEFF, Leasing ve diğer özel banka kredileri ile en uygun sürdürülebilir finans ürününe ulaştırıyor; yatırım süresince danışmanlık ve denetim hizmetiyle daha verimli ve daha sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz.

İklim değişikliği ile mücadelede öne çıkan sürdürülebilirlik kavramı ile firmaların yeni yeşil ekonomi dönüşümü yakalayabilmesi için sürdürülebilirlik analizi, danışmanlık, denetim ve doğru finanansman ihtiyacı doğmuştur.

Kurumsal sürüdülebilirlik yolculuğunda yeşil dönüşüm

Karbon doğrulaması, sertifikalandırılması ve ticareti

Ulusal ve uluslararası yıllık kurumsal sürdürülebilirlirlik raporlamaları

Yatırımların gerçekleştirilebilmesi için en uygun finansman ürününe ulaşım

Yeşil mutabakata (Green deal) uyum süresince tüm danışmanlık hizmetleri

Uzaktan izleme ve kontrol, işletme ve bakım, 7/24 arıza çözüm ve fatura/mahsuplaşma kontrolü

bottom of page