top of page

Gezegen için 

InvesThinker, merkezi İzmir’de olan, sınırları ise Dünya’ya sığmayan bir sürdürülebilir yatırım danışmanlığı firmasıdır. Sürdürülebilirlik yolunda yatırımların gerçekleşebilmesi için hızlandırıcı ve #hareketegeç'irici rol oynamaktadır.

Ana odağımıza sürdürülebilir kalkınmayı koyarak, döngüsel ekonomi modelleri ve sürdürülebilir finans ürünleri ile yatırımı daha sürdürülebilir kılmaktayız. 

Ulusal ve uluslararası yatırım teşvikleri, AB merkezli destek fonları, yurtiçi ve yurtdışı finans kuruluşları aracalığıyla en avantajlı finansman seçeneklerini size sunmaktayız.

İklim değişikliği ile mücadelede öne çıkan sürdürülebilirlik kavramı ile firmaların yeni yeşil ekonomi dönüşümü yakalayabilmesi için sürdürülebilirlik analizi ve finansman ihtiyacı doğmuştur.

Daha sürdürülebilir olmak isteyen müşterilerimiz için mevcut durum analizi

Yatırımların ESG faktörleri çerçevesinde analizi ve raporlaması

SKA maddeleri ve ESG faktörleri ışığında sürdürülebilir yatırım önerileri

Yatırımların gerçekleştirilebilmesi için en uygun finansman ürününe ulaşım

Yatırımların Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları analizi ve raporlaması

Yatırımların gerçekleşme sürecinde yatırımın sorunsuz tamamlanması

bottom of page