Gezegen için 

InvesThinker, merkezi İzmir’de olan, sınırları ise Dünya’ya sığmayan bir sürdürülebilir yatırım danışmanlığı firmasıdır.

Ana odağımıza sürdürülebilir kalkınmayı koyarak, döngüsel ekonomi modelleri ve sürdürülebilir finans ürünleri ile yatırımı daha sürdürülebilir kılmaktayız. 

Ulusal ve uluslararası yatırım teşvikleri, AB merkezli destek fonları, yurtiçi ve yurtdışı finans kuruluşları aracalığıyla en avantajlı finansman seçeneklerini size sunmaktayız.

Karbon nötr olma hedefi doğrultusunda sürdürülebilir yatırımlar için finansman ürünlerine ihtiyaç doğmuştur.