top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMALARI

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması, şirketlerin, kurumların ve diğer organizasyonların ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarını değerlendirmek, paydaşlarına hesap vermek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kullandıkları önemli bir araçtır. Dünya genelinde kabul gören çeşitli standartlar ve rehberler mevcuttur.

 

InvesThinker Sürdürülebilir Yatırım Danışmanlığı olarak; kurumların sürdürülebilirlik performanslarını uluslararası standartlara göre raporlamasını sağlıyoruz.

Global Reporting Initiative (GRI) Raporlaması

GRI, sürdürülebilirlik raporlama standartları konusunda dünya çapında en çok kabul gören kuruluştur. GRI Standartları, ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilirlik performansını ölçmek ve raporlamak için kapsamlı bir çerçeve sunar. Şirketler GRI Standartları'nı kullanarak kendi sürdürülebilirlik raporlarını oluşturabilir ve paydaşlarıyla paylaşabilirler.

CDP (Carbon Disclosure Project) Raporlaması

CDP, şirketlerin iklim değişikliği ile ilgili riskleri ve fırsatları anlamalarına, ölçmelerine ve yönetmelerine yardımcı olur. Şirketler CDP'ye raporlama yaparak, karbon ayak izlerini, su kullanımını ve ormansızlaşma gibi çevresel etkilerini paydaşlarıyla paylaşabilirler.

SASB (Sustainable Accounting Standards Board) Raporlaması

SASB, endüstriye özgü sürdürülebilirlik raporlama standartları geliştirir. Şirketlerin finansal performanslarını sürdürülebilirlik açısından daha bütünsel bir şekilde ele almalarına yardımcı olur. SASB standartları, şirketlerin belirli endüstrilerdeki sürdürülebilirlik performanslarını ölçmelerine ve raporlamalarına odaklanır.

UN Global Compact Raporlaması

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, iş dünyasını insan hakları, işçi hakları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele gibi temel değerler etrafında taahhütlerde bulunmaya teşvik eder. Şirketler, Global Compact'e katılarak sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmeye ve bu alandaki en iyi uygulamaları paylaşmaya davet edilirler.

  • Kapsam Belirleme: Hangi konuların raporlanacağı ve raporun kapsamının nasıl belirleneceği belirlenir. 

  • Veri Toplama: İlgili veriler toplanır ve analiz edilir. 

  • Raporlama: Standartlarına Uygunluk: Belirlenen standartlara uygun bir rapor oluşturulur. 

  • Doğrulama: Rapor, bağımsız bir üçüncü taraf tarafından doğrulanır. 

  • Paydaşlarla Paylaşma: Rapor, kurumun paydaşlarıyla (yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, toplum vb.) paylaşılır.

 

Sürdürülebilirlik raporlama sürecinde, şeffaflık, doğruluk ve kapsayıcılık önemlidir. Raporlama süreçlerimizde; sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirirken ve raporlarken, bu standartlara ve en iyi uygulamalara uygun olarak hareketmekteyiz.

bottom of page