top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DANIŞMANLIĞI

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele günümüzde zorunlu ve acil bir duruma geldi. Avrupa Birliği'nin yayınladığı Yeşil Mutabakat (Green Deal) ile sürdürülebilirlik kavramı ticaretin merkezinde konumlandırıldı. AB kıtasına karbon kaçağını önlemek için de karbon piyasası kurularak sınırda karbon vergisi uygulaması getirildi. Ülke ihracatının yarısına karşılık gelen Avrupa Birliği ile ihracat için sorumlu yatırımlar gerekli hale gelmiştir. Kurumsal sürdürülebilirlik yolunda yeni sürdürülebilir yatırımlar ile #hareketegeç'me sürecinde InvesThinker olarak yanınızda yer alıyoruz.

Kurumsal sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi, işletmenin finansal sürdürülebilirliğini korumasını ve yeni karbon düzenlemeleri ile oluşacak ticari riskleri minimize eder. Sürdürülebilirlik danışmanlığı hizmetimiz ile;

  • Mevcut sürdürülebilirlik durum analizi

  • Sürdürülebilir yatırım seçeneklerinin belirlenmesi

  • Yatırımların Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları analizi

  • Yatırımların ESG faktörleri analizi

kapsamlı incelemesini yapıyoruz.

ESG Faktörleri - Çevresel

Çevresel

İklim Değişikliği

Karbon Ayak İzi

Biyo Çeşitlilik

Ağaç Dikimi

Enerji Verimliliği

Atık Yönetimi

Su Yönetimi

Kaynak Yönetimi

ESG FAKTÖRLERİ

ESG Faktörleri - Sosyal

Sosyal

Müşteri Memnuniyeti

Bilgi Gizliliği

Cinsiyet Eşitliği

Çeşitlilik

Çalışan Bağlılığı

Halkla İlişkiler

İnsan Hakları

İş Gücü Hakları

ESG Faktörleri - Kurumsal Yönetişim

Yönetişimsel

Yönetim Çeşitliliği

Denetim Yapısı

Rüşvetten Kaçınma

Yolsuzluktan Kaçınma

Yönetici Hakları

Lobicilikten Kaçınma

Siyasi Değişkenler

Regülasyonlar

bottom of page