top of page
Ara
 • Yazarın fotoğrafıInvesThinker

Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası Yayınlandı!


Türkiye, sürdürülebilir enerji ve geleceğine katkısı nedeniyle hidrojeni öncelikli alanlardan biri olarak ilan etti. Amaç, ekonomik kalkınma ve 2053 net sıfır karbon emisyonu hedefleri doğrultusunda hidrojen kullanan sıfır karbonlu bir ekonomi modeli oluşturmak. Bu amaca ulaşmak için “Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası” hazırlandı ve T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlandı.


Daha önce yayınlanan "Türkiye Ulusal Enerji Planı" ile enerji sektöründe 2035 yılına kadar olan hedefler, 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi baz alınarak belirlendi. Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası çalışmasında, emisyonların azaltılması için doğal gazın; hidrojen ve sentetik metan ile karıştırılması, ilk aşamada hidrojen enerjisinin yerinde tüketim için kullanılması ve sanayinin ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmektedir. Ayrıca yerli üretim için de; 2035 yılı itibari ile 5,0 GW elektrolizör kapasitesi hedeflenmektedir.


Türkiye, yüksek yenilenebilir enerji potansiyeli ve yenilenebilir enerjiye santral kurulum maliyetlerinin Avrupa'ya kıyasla daha düşük olması nedeniyle büyük bir yeşil hidrojen üretim potansiyeline sahip. Bu nedenle ülke, Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası'nda belirtildiği gibi, küresel hidrojen pazarında güçlü bir oyuncu olarak kendisini konumlandırmaya çalışmaktadır.


Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası Vizyonu

 • Yerli ve millî, ileri teknolojileri geliştirerek yeşil hidrojen üretiminde ve kullanımında dünyada öncü rol oynamaktır.


Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası Misyonu

 • Yerli ve millî teknolojileri temel alarak, yeşil hidrojenin üretiminden son kullanımına kadar etkin bir değer zinciri oluşturmak ve 2053 net sıfır hedefine katkı sağlamaktır.


Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası Stratejik Önceliği

 • Yerli kaynaklarımızdan üretilecek yeşil hidrojen, ülkemizin kendi ihtiyacını karşılarken ihtiyaç fazlasının ise ihraç edilmesi ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlayacaktır.


Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası Ana Hedefler

 • Yeşil hidrojen üretim maliyetini 2035 yılında 2,4 ABD doları/kgH ve 2 2053'e kadar 1,2 ABD doları/kgH altına düşürmek,

 • Elektrolizör kurulu güç kapasitesinin 2030 yılında 2 GW, 2035 yılında 5 GW ve 2053 yılında 70 GW'a ulaşmasını sağlamaktır.

Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası Politikaları

 • Mevcut mevzuatı gözden geçirerek “hidrojen üretim, taşıma, 1 depolama ve kullanım” için uygun hâle getirmek,

 • Yeşil hidrojen üretiminde ve depolanmasında yerli aksam kullanılmasına yönelik teşvik mekanizması oluşturmak,

 • “Yeşil hidrojen” için sertifika programları oluşturmak ve bu programların izlenebilirliğini sağlamak,

 • Yerli ve millî teknolojilerin (elektrolizör, yakıt hücresi vb.) geliştirilerek

 • üretilmesi için Ar-Ge ve Ür-Ge’yi teşvik etmek,

 • Linyit ve organik atıklardan hidrojen ve sentetik gaz üretimi için Ar-Ge çalışmaları yapmak,

 • Sanayi, teknoloji, standartlar ve sertifikasyon geliştirme, tedarik zinciri ve ticaret fırsatları ile ilgili konularda uluslararası iş birliği yapmak,

 • Ticari talep ve yatırımları teşvik etmek için kamu ve özel sektör iş birlikleri oluşturmak,

 • Karbon salımının azaltılması zor olan sektörler (kimya, demir-çelik, ulaşım, cam, seramik vb.) öncelikli olmak üzere ilgili tüm sektörlerde yeşil hidrojenin kullanımının yaygınlaştırılmasını teşvik etmek,

 • Yeşil hidrojen üretimini artırmak için yenilenebilir enerjinin üretim ve kullanım payını yükseltmek,

 • Hidrojen teknolojileri konusunda nitelikli insan gücü yetiştirerek, istihdamda sürekliliği sağlamak,

 • Mevcut doğal gaz hatlarına hidrojen karıştırılmasıyla ısı sektörünün kademeli olarak karbonsuzlaşma dönüşümüne katkı sağlamak,

 • Hidrojen depolamada başta bor madeni olmak üzere yerli kaynakları kullanmak,

 • Dünya ve özellikle Avrupa pazarına yerli teknolojilerimiz ile ihtiyaç fazlası yeşil hidrojen veya amonyak ihraç etmektir.
100 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page