top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıInvesThinker

Sürdürülebilir Ulaşımın Geleceği: Hidrojen Enerjisi


Ulaşım için kullanılan geleneksel yakıtlar, çevre üzerinde olumsuz etkisi olan tehlikeli kirleticiler üretir. Bu nedenle, mevcut ulaşım sektörü için çevre dostu araçlara geçiş için yüksek bir talep var. Bu, sera gazı emisyonlarını azaltmak için bir çözüm olarak sürdürülebilir hareketliliği ve özellikle sürdürülebilir ulaşımı vurgulamaktadır. Böylece, hidrojen yakıtına dayalı araç teknolojileri, çeşitli sürdürülebilir hareketlilik türlerine ve bunların sınırlamalarına odaklanarak; sıfır emisyon politikasının ardından önem kazandı.


Sürdürülebilir Ulaşım


Sürdürülebilir ulaşım; kapsayıcı, etkili, temiz, ekolojik ve faydalı bir ulaşım sistemi olarak tanımlanmaktadır. Ulaşım; kendi sürdürülebilir kalkınma amaçlarına (SKA'lar) sahip olmasa da, istenen büyüme ve gelişmeye ulaşmak için diğer SKA'ları gerçekleştirmek için kritik öneme sahiptir. SKA'lar için en yüksek puan alan ülkeler daha sağlam ve uzun vadeli ulaşım politikalarına sahipken, en düşük puanlara sahip ülkeler yetersiz ulaşım altyapısına sahip olmakla suçlanıyor


“Sürdürülebilir ulaşımın” kökeni, “Sürdürülebilir kalkınma”nın daha geniş tanımından gelmektedir. “Sürdürülebilir kalkınma”, “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini tehlikeye atmadan mevcut ihtiyaçları karşılayan kalkınma”dır.


Hidrojen Enerjisi: Güvenilir Enerji

Küresel enerji ihtiyacı, dünya nüfusunun artmasıyla birlikte yoğun bir şekilde arttı. Günümüzdeki enerji ihtiyacının büyük çoğunluğu, yenilenemeyen kaynaklar olan fosil yakıtlardan elde edilmekte. Hidrojen; otomobiller için gelişmekte olan ve yüksek potansiyelli bir yakıt kaynağıdır. Karayolu taşımacılığında gelişen hidrojen bazlı pazarın mevcut durumu ve gelecekteki olanakları ile hidrojen yatırımları hızlanmaktadır. Hidrojen ekonomisi, düşük maliyetli temiz enerji ve proses sektörlerinde kapsamlı karbonsuzlaştırma için çok sektörlü bir seçenek sunar. Hidrojen veya türevlerinin depolanma yeteneği, yüksek yenilenebilir enerji kaynağı paylarının entegrasyonu için bir oyun değiştiricidir ve daha düşük GHG ve hava kirliliği emisyonları yoluyla çeşitli SKA'lar üzerinde faydalı etkiler sağlar.


Biyoyakıtlar ve elektrikli arabaların yanı sıra hidrojen, düşük karbonlu üç temel ulaşım seçeneğinden (EV'ler) biridir. Hidrojen, biyoyakıtların arazi kullanımı ve hava kirliliği üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra elektrikli araçlarla ilişkili kısıtlı menzil ve uzun şarj sürelerine de çözüm bulmakta. Hidrojen otomobillerinin diğer alternatif teknolojilere göre üç kat daha düşük karbon ayak izine sahiptir.


Sonuç olarak; yenilenebilir kaynaklar özellikle hidrojen enerjisi, enerji taleplerini karşılamak için en umut verici seçeneklerden biridir. Hidrojen, benzine göre birim kütle başına daha fazla enerji sağlayabilen, metalik olmayan, toksik olmayan bir yakıttır. Ancak hidrojenin yakıt olarak kullanılması için kapsamlı bir çalışma gerekmektedir.Hidrojen son zamanlarda potansiyel bir enerji taşıyıcısı olarak ortaya çıkmıştır; taşınabilirlik ve kullanım açısından önemli avantajlar sunmaktadır.


Ayrıca, sürdürülebilir ulaşımın bir gelecek olarak fizibilitesini ölçmek için çeşitli ülkelerdeki tüm ulaşım sektörlerindeki gelişimi ve ilerlemesi devam etmektedir.


Yaklaşık 300 km menzile sahip elektrikli araçlarla karşılaştırıldığında, hidrojen ile çalışan otomobillerin 2035 ve 2050 senaryolarında daha düşük sürüş maliyeti var.
Hidrojenin bir binek otomobil yakıtı olarak kullanımını teşvik etmek için; hidrojen yakıt hücreli otomobilin (FCV) maliyeti, en azından bir elektrikli otomobil ile aynı düzeye indirilmelidir.
Benzinli araçlara kıyasla yakıt hücreli araçlar %43 daha az enerji kullanır ve %40 daha az CO2 üretir.

Kaynak:

  • (World Commission on Environment and Development, 1987)

  • Sum4all.org, 2021

  • Ransformative-Mobility, 2021

32 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page