top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıInvesThinker

Gençler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


Günümüzde, 10-24 yaşları arasında 1.8 milyar insan var. Bu Dünya tarihindeki en yüksek genç sayısı demek. Yüzde 90'a yakını gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor ve nüfusun büyük bir bölümünü oluşturuyor. Daha önce hiç olmadığı kadar birbirine bağlı olan gençler, yenilikçi çözümler önererek, sosyal ilerlemeyi teşvik ederek ve siyasi değişime ilham vererek topluluklarının direncine katkıda bulunmak istiyor ve şimdiden katkıda bulunuyorlar. Aynı zamanda, insanların yaşamlarını ve gezegenin sağlığını iyileştirmek misyonuyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı ilerletmek için harekete geçen değişimin temsilcileridirler.


Gençler, potansiyellerine ulaşmaları için gerekli beceri ve fırsatlara sahip olduklarında; kalkınmayı desteklemek, barış ve eşitliğe katkıda bulunmak için itici güç olabilirler. Gençlik liderliğindeki kuruluşların 2030 küresel hedeflerini yerel, ulusal ve bölgesel politikaya dönüştürmeye katılmaları için teşvik edilmesi ve yetkilendirilmesi gerekir. Gündemin uygulanmasında, izlenmesinde ve gözden geçirilmesinde ve hükümetlerin sorumlu tutulmasında önemli bir rol oynarlar. Politik taahhüt ve yeterli kaynaklarla, gençler dünyanın herkes için daha iyi bir yere en etkili şekilde dönüştürülmesini sağlama potansiyeline sahiptir.Küresel Amaçlara Ulaşmak İçin Gençlerin Rolleri


Eleştirel Düşünmek

Genç olmak, kişisel deneyimleri anlamlandırmayı ve çevrenizdeki dünya hakkında sorular sormayı içerir. Gençlik, mevcut güç yapılarını ve değişimin önündeki engelleri belirleme ve bunlara meydan okuma, çelişkileri ve önyargıları ortaya çıkarma kapasitesine sahiptir.


Fark Yaratmak

Gençler, harekete geçme ve başkalarını harekete geçirme gücüne de sahiptir. Daha geniş bağlantı ve sosyal medyaya erişim ile desteklenen gençlik aktivizmi dünya çapında yükselişte. Artık küçük bir sosyal medya gönderisi ile büyük değişimlere öncülük yapabilmekteler.


Yenilikçi Olmak

Yeni bakış açıları getirmenin yanı sıra, gençler; genellikle yetişkinlerin erişemeyeceği konular hakkında doğrudan bilgi ve anlayışa sahiptir. Gençlik, karşılaştıkları sorunları anlar ve yeni fikirler ve alternatif çözümler sunabilir.


İletişim Odaklı Olmak

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının dışında; dünya liderlerinin 2030 yılına kadar insanların yaşamını ve gezegeni iyileştirmek için tarihi, geniş kapsamlı bir anlaşmaya vardıklarının farkında olan çok az insan var. Gençler kalkınma gündemini akranlarına ve topluluklarına iletmede önemli bir rol üstelenebilirler. Hem yerel düzeyde hem de ülkeler ve bölgeler arasında bu misyon ile daha yaşabilir bir Dünya için kollektif çalışma sergileyebilirler.


Lider Olmak

Gençler; hakları konusunda bilgi sahibi olduklarında ve liderlik becerileriyle donatıldıklarında, topluluklarında ve ülkelerinde değişimi yönlendirebilirler. Gençlerin önderliğindeki örgütler ve ağlar, özellikle marjinalleşmiş gençler olmak üzere, gençler arasında sivil liderlik becerilerinin gelişimine katkıda bulundukları için desteklenmeli ve güçlendirilmelidir.​Kaynak: un.org114 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page