top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıInvesThinker

Bilime Dayalı Hedefler (Science-Based Targets) Nedir?


ssab.com.tr

Uluslararası hedefler ve ilkeler belirleyen Paris İklim Anlaşması'nın en önemli çıktısı, küresel sıcak artışını mümkünse 1,5°C'nin altında tutmak, hedef olarak da 2°C'nin altında durdurmaktır. Mevcut bilimsel araştırmalara göre ülkelerin ulusal katkı beyanlarına göre 21. yüzyılın sonunda küresel sıcaklık artışı ancak 3°C ile 4°C arasında tutulabilecek.


Peki 1,5 °C Hedefine Nasıl Ulaşabileceğiz?


Mevcut şartlar altında Paris İklim Anlaşması'ndaki 1,5°C hedefine ulaşabilmek için ulusal beyanlar yeterli olmayacak. İş dünyası, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, sanayiciler gibi aktörlere de önemli bir rol düşüyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 17. maddesine ithafen bu aktörlerin yapacağı ortaklıklar ve iş birlikleri, küresel hedeflere ulaşmak adına kilit rol oynamakta. Birçok şirket; karbon ayak izlerini denetim altına alarak, düzenli sürdürülebilirlik raporu yayınlayarak, sürdürülebilirlik kavramını iş süreçlerinin merkezine alarak ve mevcut tedarik zincirlerini hedefler doğrultusunda düzenleyerek önemli adımlar attı. Bu şirketler, iklim değişikliği kaynaklı fiziksel ve finansal riskleri anlayıp yönetebiliyor. Bu sayede iş performansları artarken, marka değerlerini yükseltip tüketici beklentilerini karşılayabiliyorlar. 1,5°C hedefi için daha fazla aktörlerin sürece dahil olması ve insiyatif alıp #hareketegeç'mesi gerekecek.


Bilime Dayalı Hedefler Girişimi


Küresel sektörlerdeki en büyük şirketlerin 80%'inden fazlasının karbon emisyon azaltımı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi hedefleri var. Bilime Dayalı Hedefler (Science-Based Targets) Girişimi, küresel 2°C hedefine ulaşmak adına; şirketlere, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin 5. Değerlendirme Raporu'nda öngörülen karbonsuzlaşma seviyelerine uyumlu sera gazı emisyon azaltımı hedefleri almalarını amaçlamakta ve talep etmekte. Bilime Dayalı Hedefler (Science-Based Targets) Girişimi, Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project), Global Compact, World Resources Institute ve WWF tarafından desteklenmekte. Bu girişim, katılımcılarından küresel karbon piyasası göz önünde bulundurularak inovatif ve gerçek sera gazı emisyon azaltım hedefleri koymalarını bekliyor.


Bilime Dayalı Hedefler (Science-Based Targets) Girişimi, hedeflerin belirlenmesi aşamasında;

  • Farklı sektörlerin emisyon yoğunlukları,

  • Toplam emisyondaki payları,

  • Sektörlerdeki emisyon azaltım potansiyeli,

  • Mevcut teknolojik çözümler,

gibi unsurlardan oluşan kapsamlı bir yaklaşıma sahip. 2022 itibariyle Bilime Dayalı Hedefler (Science-Based Targets) Girişimi'ne katılan 2.643 şirket bulunmakta. Bu şirketlerden 1.317 adeti 1,5°C hedefine katıldı.


Detaylar için #hareketegeç


Kaynak:

  • Science-Based Targets Girişimi: http://sciencebasedtargets.org/

  • Sectoral Decarbonizatıon Approach (SDA): A method for setting corporate emission reduction targets in line with climate science. http://sciencebasedtargets.org/wp-content/uploads/2015/05/Sectoral-Decarbonization-Approach-Report.pdf

67 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page