top of page
Ara
 • Yazarın fotoğrafıInvesThinker

BDDK Sürdürülebilir Finans 2021 Raporu Ne İçeriyor?


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın yayınladığı Sürdürülebilir Finans raproru neler içeriyor ve neler tavsiye ediyor? Mayıs 2021'de BDDK tarafından yayınlanan rapor; sürdürülebilirlik, sürdürülebilir finans, sürdürülebilir finansın yarattığı risk ve fırsatlar gibi önemli konulara değiniyor.

Sürdürülebilirlik Kavramı Nedir?


İş ve yatırım kararlarında ekonomik ve finansal kriterlerin yanı sıra çevresel ve sosyal etki, risk ve fırsatların da dikkate alınması suretiyle toplumun ve gelecek kuşakların yararının gözetilmesidir.


Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim: ESG


 • ESG kriterlerini gözeten yatırım fonlarının büyüklüğü 2015 yılından bu yana küresel olarak üç katına çıkmıştır.

 • ESG yatırımları uzun dönemli yatırım perspektifleri nedeniyle kısa dönemli performans dalgalanmalarına daha az tepki vermektedir.

 • ESG derecelendirmesini danışmanlık firmaları, endeks sağlayıcı kuruluşlar ve kredi derecelendirme şirketleri yapabilmekte.


Sürdürülebilir Finans

 • Finans sektörü ve oyuncuları, sürdürülemez trendlerden sürdürülebilir ekonomiye geçişin risklerine maruz kalacak ve bu geçişte en önemli aktörler olacaklardır.

Sürdürülebilir Olmayan Finans için Riskler Nelerdir?

 • Kota ve sınırlamalar

 • Vergi düzenlemeleri

 • İtibar kaybı

Sürdürülebilir Finans Fırsatları Nelerdir?

 • Yatırımlar için yeni finansman kaynakları

 • Ortaya çıkacak yeni ticari faaliyetler

  • Karbon piyasası

  • Sertifikalar

  • Yeni finansal ürünler

 • Hibe ve teşvik fırsatları

 • Uluslararası fonlara erişim

 • Kurumsal imaj

 • Yeşil/sosyal tahvil ihracı veya yeşil kredilerin menkul kıymetleştirilmesi yoluyla yurtdışı piyasalardan uzun vadeli ve makul maliyetle sağlanabilecek kaynaklar

 • Kamu destekleri

Sürdürülebilirlikte Kabul Gören Uluslararası Standartlar Nelerdir?

 • UNPRI (BM Sorumlu Yatırım İlkeleri)

 • Karbon Saydamlık Projesi

 • GRI (Küresel Raporlama İnsiyatifi)

 • EP (Ekvator Prensipleri)

 • IFC Performans Standartları

 • CDSB (İklim Aydınlatma Standartları Kurulu Çerçevesi)

 • TCFD (İklimle Bağlantılı Finansal Açıklamalar Görev Gücü Tavsiyeleri

 • LMA Yeşil Kredi Prensipleri

 • ICMA (Yeşil / Sosyal / Sürdürülebilirlik Prensipleri)

Türkiye'nin Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı Nedir?

 • 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunda 20% oranında azalma

Sürdürülebilir Finans için Neler Yapılmalı?

 • Uluslararası fonlara erişim sorunu (ESG kriterleri)

 • İhracat dar boğazı riski (AB Yeşil Mutabakatı, sınırda karbon düzenlemeleri)

Sürdürülebilir Finans'ta Mevcut Sorunlar Nelerdir?

 • Yapısal

  • Makroekonomik ortam

  • Düşük ulusal tasarruf oranı

  • Bankacılık sektörünün kısa vadeli fonlama yapısı

 • Kurumsal

  • Bütüncül bir yaklaşım ve strateji eksikliği

  • Koordinasyon ve liderlik eksikliği

  • Tanımlama ve sınıflandırma bulunmaması

  • Veri eksikliği

  • Kurumsal kapasitenin yeterince oluşmaması

  • Farkındalığın yeterince gelişmemesi

  • Düzenleme ve denetim çerçevesinin oluşmaması

Sürdürülebilir Finans için Olası Aksiyon Alanları Nelerdir?

 • Çevresel risklerin risk parametrelerine dahil edilmesi (İhtiyati düzenlemeler) (SYR hesabı bs)

 • Yeşil finansmanın teşvik edilmesi

 • Bankaların ESG uygulamalarının güçlendirilmesi

  • Rehber uygulamalar

  • Zorunlu düzenlemeler

BDDK Sürdürülebilir Finans Yol Haritası

 • Kurumsal kapasitenin ve farkındalığın artırılması

 • Uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi (NGFS üyeliği)

 • Sektörle iletişim kanalları oluşturulması

 • Bankalar için ESG Kılavuzu yayımlanması

 • “Ulusal Yeşil Taksonomi” çalışmasına aktif katılım sağlanması

 • Denetim ve gözetim kapasitesinin geliştirilmesi

 • Finansal ürün ve hizmetlere yönelik çevre etiketi uygulamasının desteklenmesi

 • Ulusal Sürdürülebilir Finans stratejisinin belirlenmesi


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page