top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıInvesThinker

AB'nin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğine Yönelik Baskısı


İklim değişikliğiyle mücadele ve enerji güvenliğinin iyileştirilmesi AB'nin öncelikleri arasında yer alıyor.

2018'de Avrupa Parlamentosu, iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olacak, AB'nin fosil yakıt ithalatına olan bağımlılığını azaltacak ve binaların kendi yeşil enerjilerini üretmelerine yardımcı olacak yasaları onayladı. Bu yasal paket;

  • Yenilenebilir enerji

  • Enerji verimliliği

  • Kontrol mekanizması

olmak üzere üç yasadan oluşmaktadır.


Yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğine ilişkin yasalar, AB'nin 2021'de Avrupa Yeşil Anlaşması kapsamında belirlenen yeni iddialı iklim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için gözden geçirilmektedir. Yenilenebilir enerjinin payını artırmak ve enerji verimliliğini arttırmak; Rusya'dan büyük ölçüde gelen fosil yakıt ithal eden Avrupa'nın bağımlılığını azaltmasına da yardımcı olacaktır.


Yenilenebilir Enerji

Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan tüketilen enerjinin payı son yıllarda iki katından fazla artarak 2004'te yaklaşık %9,6'dan 2020'de %22,1'e çıktı. Bu artış, AB'nin 2020 için %20 hedefine ulaştığı anlamına geliyor.


Mevcut taahhütlere göre, yenilenebilir kaynakların payı 2030 yılına kadar en az %32 olmalıdır ve bu hedefin revize edilmesi tartışılmaktadır. Temmuz 2022'de parlamentonun enerji komitesi üyeleri %45'e çıkarılmasını talep etti.


Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği iyileştirmeleri yalnızca CO2 emisyonlarını azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda AB'nin yıllık 330 milyar Euro'luk enerji ithalat faturasını da azaltabilir. Bu nedenle AB milletvekilleri, 2018'de kararlaştırılan 2030 için %32,5 enerji verimliliği hedefinin bir güncellemesi üzerinde çalışıyorlar.Önerilen yeni hedef ve taahhütler, nihai enerji tüketiminde en az %40 ve birincil enerji tüketiminde %42,5'lık bir azalma. Nihai enerji tüketimi, nihai tüketiciler tarafından kullanılan enerjiyi (hanelerin elektrik tüketimi gibi) ifade ederken; birincil enerji tüketimi, bir ülkedeki toplam enerji talebini (örneğin, elektrik üretmek için yakılan yakıt) temsil eder.


Kontrol Mekanızması

2018'de Avrupa Parlamentosu üyeleri, enerji birliğinin yönetimine ilişkin yeni kuralları onayladı. Kontrol mekanızması; AB'nin 2030 enerji ve iklim hedeflerine yönelik ülkelerin ilerlemesini izlemek için bir kontrol mekanizması ve bir üye ülkenin geri kalması durumunda boşluğu dolduracak bir işbirliği aracıdır.Kaynak: Eureporter23 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Σχόλια


Ο σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.
bottom of page