top of page

PROJECT  02

Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı (Green Deal), iklim değişikliği ile mücadele etmek, çevreyi korumak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla oluşturulan kapsamlı bir stratejidir. Yeşil Mutabakat, AB'nin karbon nötr hale gelme, temiz enerji dönüşümü, ekonomik büyüme ile çevresel sürdürülebilirlik arasında denge kurma ve adil geçiş sağlama gibi hedeflerini içerir.

Yeşil Mutabakat'a uyum, işletmelerin, kurumların ve diğer organizasyonların AB'nin sürdürülebilirlik hedeflerine ve düzenlemelerine uyum sağlamasını gerektirir. Bu kapsamda, şirketlerin çevresel etkilerini azaltması, karbon emisyonlarını düşürmesi, enerji verimliliğini arttırması ve döngüsel ekonomiye geçişi teşvik etmesi gerekmektedir.

Yeşil Mutabakat Uyum Danışmanlığı hizmetimiz ile; işletmelerin ve kurumların Yeşil Mutabakat hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için uzman danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Bu hizmetler şunları içererir:

  1. Strateji Geliştirme: Yeşil Mutabakat hedeflerine ulaşmak için özelleştirilmiş stratejilerin geliştirilmesi.

  2. Hedef Belirleme ve İzleme: Şirketlerin ve kurumların Yeşil Mutabakat hedeflerini belirlemesi ve ilerlemelerini izlemesi.

  3. Çevresel Performans Değerlendirmesi: Mevcut çevresel performansın değerlendirilmesi ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi.

  4. Yasal Uyum ve Düzenleyici Danışmanlık: AB'nin çevresel düzenlemelerine uyum sağlama konusunda danışmanlık ve rehberlik.

  5. Stakeholder İletişimi: Paydaşlarla etkili iletişim stratejileri geliştirme ve sürdürme.

Yeşil Mutabakat hedeflerine uyum sağlamak, sadece çevresel performansı artırmakla kalmaz, aynı zamanda rekabet avantajı elde etmek, itibarı güçlendirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için önemlidir. Yeşil Mutabakat Uyum Danışmanlığı, organizasyonların bu hedeflere ulaşmasına destek olurken aynı zamanda sürdürülebilirlik yolculuğunda etkin bir rehberlik sunar.

bottom of page