top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN

01

Sürdürülebilir yatırımın ESG ve SKA analiz raporları hazırlanır.

02

Yatırımın fizibilite raporu hazırlanır. Tüm risk değerlendirmeleri yapılır.

03

Hibe ve teşvik seçenekleri değerlendirilir. Uygun hibe ve teşvik uygulamasına başvurulur.

04

Uluslararası ve ulusal finans kuruluşlarına başvurulur. En uygun kredi veya leasing seçeneği değerlendirilir.

bottom of page