top of page

SERTİFİKASYON

Karbon Azaltım Sertifikaları

Sürdürülebilir yatırımlar sonrası işletmelerin sera gazı emisyonunu azalttığına dair belgelendirilme Karbon Azaltım Sertifikası olarak isimlendirilmektedir. Karbon azaltım sertifikalarının;

  • Gerçekleştirilen sürdürülebilir yatırımın belgelenmesi

  • Azalan karbon emisyonunun ölçümü ve ispatı

  • Sınırda karbon vergileri riskinin azalması

  • Azalan karbon emisyon miktarına göre karbon kredilerine sahip olma

gibi avantajları bulunmaktadır.

Karbon azaltım sertifika süreci 3 aşamadan oluşmaktadır:

  1. Listeleme: Yatırım öncesinde proje detaylarının sisteme girilmesi

  2. Kayıt: Onaylanıp yatırımın tamamlanması

  3. Verifikasyon: Karbon azalım değerlerinin raporlanması ile sertifikasyon sürecinin tamamlanması

InvesThinker olarak karbon sertifika süreçlerinde danışmanlık vererek sertifikalandırma sürecini koordine etmekteyiz.

bottom of page