top of page

İŞVEREN MÜHENDİSLİĞİ / MÜŞAVİRLİĞİ

Güneş enerjisi santrali (GES) işveren mühendisliği/müşavirliği, GES projelerinin tasarımı, inşaatı, işletmesi ve bakımı sürecinde işverenin teknik danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulan hizmettir.

Bu hizmet kapsamında, işveren mühendisi/müşaviri, GES projesinde işverenin çıkarlarını korumak ve kaliteyi sağlamak için tasarım, inşaat ve işletme aşamalarında teknik destek sunar. İşveren mühendisi/müşaviri, projenin bütçesi, programı ve kalitesini denetler, projenin yasal gereksinimlere uygun olduğunu doğrular ve gerektiğinde düzeltici eylem planları oluşturur.

Ayrıca, işveren mühendisi/müşaviri, GES projesinin performansını izleyerek, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasını sağlar. Bu süreçte, işveren mühendisi/müşaviri, işletmenin finansal ve çevresel açıdan sürdürülebilirliğini sağlayacak stratejiler geliştirir.

Sonuç olarak, güneş enerjisi santrali işveren mühendisliği/müşavirliği, GES projelerinin başarıyla tamamlanması ve işletilmesi için önemli bir rol oynar ve işverenin projelerindeki teknik danışmanlık ihtiyaçlarını karşılar.

InvesThinker olarak sürdürülebilir yatırımlarınızın başından sonuna kadar denetleyicisi oluyoruz.


Yatırımlarınızın;

 

  • Sürdürülebilir

  • ESG faktörlerine uyumlu

  • Verimli

  • Karlı

olmasını sağlıyoruz. Yatırım sürecinde günlük ve haftalık raporlama ile yatırımcımızın yanında yer alarak, süreç yönetimini yapıyoruz.

bottom of page